Kontakt

 

Phobos, spol. s r.o.
Južná trieda 78, 040 01 Košice

Tel: +421 55/ 633 66 24
E-mail: info@quell.sk

IČO: 31655050
DIČ: 2020485753
IČ DPH: SK2020485753
 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd KE1, vložka číslo 1660/V

Bankové spojenie: Československá obchodná banka
Číslo účtu: 40 1916 7941 /7500 
IBAN:   SK67 7500 0000 0040 1916 7941

Prevádzka
 
Autohaus.sk
Južná trieda 78, 040 11 Košice

Otváracie hodiny predajne:
Po - Pia: 8:00 - 16:30 hod.
GPS súradnice: N 22.1540876, E 59.8068237
 
Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

Vrátna 3, 043 79  Košice 1
tel.: 055/6220 781, e-mail: ke@soi.sk